p dir=”RTL”>

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را براساس محاسبه پارامترهای سرعت، ضریب اشتراک و حجم مورد استفاده تعیین کرد
براساس آن ارائه‌کنندگان خدمات موظف شده‌اند در بسته‌های تعرفه‌ای خود نرخ سرعت خط و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارائه کرده و در قرارداد مشترکان لحاظ کنند.
پیش از این براساس مصوبه ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر سرعت و ضریب اشتراک تدوین شده بود که عدم شفافیت در میزان استفاده، ناهمگونی در تعرفه‌های خدمت‌دهندگان اینترنت و عدم انطباق تعرفه‌ها با حجم مورد استفاده کاربران را در پی داشت؛ براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اصلاح این مصوبه عرضه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را براساس محاسبه پارامترهای سرعت، ضریب اشتراک و حجم مورد استفاده تعیین کرد.
در این مصوبه جدید ارائه‌کنندگان خدمات موظف شده‌اند در بسته‌های تعرفه‌ای خود، نرخ سرعت خط و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارائه کرده و در قرارداد مشترکان لحاظ کنند.
کاهش تعرفه‌ها به صورت پلکانی با افزایش حجم مورد استفاده توسط کاربران و تعیین کف برای تعرفه‌ها به منظور جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی از مواردی است که در مصوبه جدید کمیسیون پیش‌بینی شده است.
لطف الله سبوحی معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این باره و با اشاره به ضرورت انطباق محاسبه تعرفه خدمات اینترنت با روال‌های موجود در دنیا اظهار داشت: با در نظر گرفتن منافع کاربران و ارائه‌کنندگان خدمات در مصوبه ۱۵۲، مکانیسمی به صورت پویا تعریف شده که براساس آن در صورت تغییر تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل و خدمات انتقال، تعرفه خدمات اینترنت برای کاربران نهائی متناسب با این پارامترها در هزینه نهایی تعدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت نامتقارن خدمات ADSL که در آن مشترکان نسبت به دریافت اطلاعات از شبکه اقدام می‌کنند ارائه‌کنندگان خدمات براساس این مصوبه ملزم شدند در محاسبه ترافیک مشترکان، برای مجموعه دریافت و ارسال، به میزان ۲۵ درصد حجم ترافیک اضافی برای مشترکین پیش‌بینی کنند.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تشریح تفاوت بین مصوبه ۴۹ و ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره خدمات اینترنت پرسرعت گفت: در مصوبه قبلی حداکثر ضریب اشتراک یک به ۱۰ تعریف شده بود که در مصوبه ۱۵۲ به منظور بهبود کیفیت خدمات، حداکثر ضریب اشتراک یک به ۸ تعیین شده و ارائه‌کنندگان خدمات موظف شدند سرعت خط را به میزان یک به ۸ برای مشترکان تضمین کنند و برای ضرایب اشتراک کمتر از این مقدار نیز تعرفه تغییر نمی‌کند.
بنابر این گزارش کیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه شماره ۱۵۲ خود با توجه به بررسی های تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ” ADSL “و بر اساس قیمت تمام شده این خدمات، نرخ های جدیدی را برای ارائه به کاربران مصوب کرد که براساس این مصوبه، ارائه کنندگان خدمات می تواند به صورت ثابت ماهیانه حداکثر مبالغی نیز به عنوان هزینه برقراری و نگهداری مطابق با تعرفه های مدنظر از مشترکان خود دریافت کنند.

zp8497586rq