موبنا- عضوهیات علمی انجمن علمی تجارت الکترونیکی اعلام کرد: با توجه به اینکه تجارت الکترونیک در کشور طی سالهای گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته، اما از میان ۶۰ کشور جایگاه پنجاه وهشتمین را در محیط بین الملل به خود اختصاص داده است.
علی صنایعی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی طی ۵ سال گذشته در داخل کشور رشد چشم گیری داشته، اظهار داشت: اما به دلیل مشکلات تحریم که کشور ما با آن مواجه است، رتبه بین الملل ایران در تجارت الکترونیکی از میان ۶۰ کشور ۵۸ شده است.
وی افزود: در شرایط حاضر ۷۰ درصد مبادلات پولی افراد از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات همچون کارت های بانکی، دستگاه های عابر بانک، شبکه pos و اینترنت انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه سیستم های pos، دستگاه های عابر بانک و اینترنت شاخص های بانکداری الکترونیکی هستند و این نوع بانکداری، موتور تجارت الکترونیکی محسوب می شود، تصریح کرد: استفاده ۷۰ درصدی از این ابزارها بیانگر این موضوع است که ساختار کشور برای تجارت الکترونیکی آماده است.
عضوهیات علمی انجمن علمی تجارت الکترونیکی با بیان اینکه استفاده از دستگاه های عابر بانک درمبادلات مالی در میان ایرانیان در درجه نخست قرار می گیرد، ادامه داد: اگر امنیت اینترنت افزایش پیدا کند و دولت نیز از این مقوله حمایت خود را داشته باشد، تا چندی دیگر استفاده از شبکه اینترنت در مبادلات  پولی جایگزین دستگاه های عابر بانک می شود.
zp8497586rq