div>رییس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: کارت ملی هوشمند در آینده‌ای نزدیک جایگزین شناسنامه خواهد شد.