این سرور ابتدایی با دو پردازنده ، کارایی مناسب و قیمت خوبی را داراست CD درایوها بهتر شده و امکانات بیشتری را در اختیار شما گذاشته.
چه چیز جدیدی آمده است؟
کارایی:
Intel Xeon 5500

این سرور ابتدایی با دو پردازنده ، کارایی مناسب و قیمت خوبی را داراست CD درایوها بهتر شده و امکانات بیشتری را در اختیار شما گذاشته.
چه چیز جدیدی آمده است؟  
کارایی:
Intel Xeon 5500
DDR 3800/1067/1333 registered/Unbuffered
 PCI-E Generation 2
Optional TPM 1.2 module
ILO 100 remote management with IPMI 2
Optional redundant power and fan
  ۸LFF SAS/SATA disk drive
SAT RAID Controller (0/1/10)
Optional smart Array for SAS

مدیریت:
ILO 100 remote management

Processor and Memory

Available processors Quad-Core Processors
Intel® Xeon® processor E5540 (2.53 GHz, 8MB cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® processor E5530 (2.40 GHz, 8MB cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® processor E5520 (2.26 GHz, 8MB cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® processor E5506 (2.13 GHz, 4MB cache, 80W, DDR3-800)
Intel® Xeon® processor E5504 (2.00 GHz, 4MB cache, 80W, DDR3-800)

Dual-Core Processors
Intel® Xeon® processor E5502 (1.86 GHz, 4MB cache, 80W, DDR3-800)

Processor Cores Dual and Quad
Processor cache Up to 8MB depending on processor
Multi-processor ۲
Memory type DDR3 1333MHz Unbuffered and Registered DIMMs
Max Memory ۴۸GB
Advanced memory protection Advanced ECC

Storage

Storage type Hot plug 2.5-inch SAS
Hot plug 2.5-inch SATA
Hot plug 3.5-inch SAS
Hot plug 3.5-inch SATA
Max Internal Drives Up to 8: SAS/SATA hard drives via 2nd drive cage
Expansion slots Five (5) slots:
(۱) x16 PCI-Express Gen2 with x16 link
(۲) x8 PCI-Express Gen2 with x4 link
(۱) x8 PCI-Express Gen1 with x4 link
(۱) ۳۲bit/33 MHz PCI 3.3V
Storage controller Entry Model: HP Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID 0,1,1+0)
Base Model: HP Smart Array P410/0MB cache Raid Controller (RAID 0, 1, 0+1)
Performance Model: HP Smart Array P410/256MB cache Raid Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0)

Deployment

Form factor Tower
Rack Height ۵U
Networking Embedded HP NC107i PCI Express Gigabit Server Adapter
Remote management Lights-Out 100i Remote Management IPMI 2.0 compliance
Power supply type Standard