مجوز رسمی از شورای عالی انفورماتیک کشور در حوزه های :

– تولید و ارایه رایانه های غیر Mainframe

      – تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری

      – شبکه داده ها

      – خدمات پشتیبانی

      – مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی

      – آموزش و پژوهش

مجوز فعالیت از اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

مجوز رسمی از شورای عالی انفورماتیک

س

مجوز رسمی از سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

تقدیرنامه ایرانسل در زمینه فروش محصولات ایرانسل(در شرق کشور)

س

س