نرخ مکالمه تلفن ثابت بنا به تورم افزایش می‌یابد

درخواست تماس