کامپیوتر قدیمی اپل با قیمت ۶۷۱ هزار و ۴۰۰ دلار فروخته شد

درخواست تماس