گشت و نگهبانی

نوامبر 14, 2011
کنترل گشت و نگهبانی G7
ویژگیهای دستگاه این دستگاه جهت نظارت و امنیت در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد ثبت بازدیدهای نگهبان از طریق دستگاه بدون نیاز […]
Buy now