گشت و نگهبانی

آبان ۲۳, ۱۳۹۰

کنترل گشت و نگهبانی G7

ویژگیهای دستگاه این دستگاه جهت نظارت و امنیت در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد ثبت بازدیدهای نگهبان از طریق دستگاه بدون نیاز […]
درخواست تماس