نصب تجهیزات تلفنی دیجیتال در ۳ استان/ ایجاد شبکه مخابراتی مبتنی بر IP

Buy now