اضافه شدن قابلیت Photo mode به نسخه جدید تلگرام

درخواست تماس