استخدام کارشناس فروش

فرم استخدام کارشناس فروش

 • سوابق حرفه ای

  مورد اول

 • سوابق حرفه ای

  مورد دوم

 • سوابق تحصیلی

  مورد اول

 • مهارت ها

  زبان انگلیسی

 • مهارت ها

  اداری

 • مهارت های کامپیوتری

  میزان تسلط بر :

 • علاقه مندی ها

 • تایید مطالب مندرج

 • کلیه مطالب مندرج در این رزومه را به طور صحیح درج نمودم و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید .

 • تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد .

درخواست تماس