نرم افزار حضور و غیاب

نوامبر 8, 2011
نرم افزار آرسیس
بستر نرم افزار قابل نصب بر روی تمامی نسخه های ویندوز ویژگی های کلیدی قابلیت Import و تبدیل اطلاعات از نرم افزار قدیمی حضور و غیاب […]
دسامبر 22, 2015
نرم افزار ارس
بستر نرم افزار قابل نصب بر روی تمامی نسخه های ویندوز ارتباط با دستگاه و دیگر نرم افزارها برقراری ارتباط با دستگاه حضور غیاب از طریق […]
Buy now