سرانجام امکان برقراری تماس صوتی با تلگرام فراهم شد

درخواست تماس